Ara

Baskil Meslek Yüksek Okulu

Program Hakkında

Bahçe Tarımı Programı

Tarihçe

Bahçe Tarımı Programı, Baskil Meslek Yüksekokulu bünyesi'nde 2011 yılında açılmıştır.Yüksekokul bünyesinde ilk öğrenci alan programdır. İlk öğrencisini 2012 yılında almıştır. 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Baskil Meslek Yüksekokulu toplam 9 akademik personeli, yeni kampüs alanı, uygulama alanları , laboratuvarları ile ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci yetiştirmeyi ve hergeçen gün biraz daha büyümeyi hedeflemektedir.

Program Profili

Bahçe tarımı programında esas olarak bahçe bitkileri (meyve ve sebze) yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgiler yanında konu ile ilişkili diğer bilgiler de (meteoroloji, tarımsal pazarlama, kooperatifçilik, çevre kirliliği) gibi konularda da bilgiler verilmektedir. Bu nedenle öğrenciler diğer bağlantılı konularla da donatılmaktadır. Baskil ilçesi için önemli gelir kaynağı olan kayısıcılık, bölge için önemli olan bağcılık ve zirai ilaç bayiliği için önemli olan bitki koruma dersine ilaveten zirai mücadele yöntemleri ile ilgili özel seçmeli dersler verilmektedir. Program Bologna Süreci Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi'nde Birinci Düzey, TYÇÇ'de 5. düzey mezunlarına ileri düzeyde bilgi beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın "eğitimde uluslararası standart sınıflandırması (ISCED) 2011 ve "Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇÇ)'ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmektedir:
ISCED Eğitim Alan Kodu: 6-Tarım
ISCED Program Yeterlilikleri Düzeyi: 5.Düzey, Profili (Kategorisi): 3, Alt Kategorisi-Mesleki ağırlıklı ön lisans derecesi
*Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 62, Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri
*Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Profili: 5. Düzey ön lisans derecesi

Kazanılan Derece

Bahçe tarımı programı alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bahçe tarımı alanında ön lisans derecesine sahip olunur ve "Tekniker" ünvanı alınır.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS6 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin ilgili Bölümlerine geçerek lisans programlarında öğrenim görebilirler. İntibakları yapıldıktan sonra 3. sınıftan eğitim öğretime devam ederler.

Mezuniyet Koşulları

Bu program öğrencilerinin 120 AKTS karşılığı dersleri başarması, 30 iş günü yaz stajını yapması ve 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi istenen mezuniyet koşullarıdır.

Mezun İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrenciler Kamu kurumlarında ( Tarım ve Gıda Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları, Tarım kredi kooperatifleri), tohum bayilerinde, gübre firmalarında, zirai ilaç bayilerinde istihdam olanakları bulmaktadırlar.Ayrıca bayilik sınavını geçme halinde kendi zirai ilaç bayilerini açabilme yetkinliğine ve ziraii danışmanlık yapabilme olanaklarına sahiptirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Fırat Üniversitesi Sınav Yönetmeliği , Fırat Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Kullanılmaktadır.
Ara sınav
Final Sınavı
Telafi
Kısa Sınav
Ödev ve Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Belge Sunma

26.07.2022 11:09

Dokümanlar

Döküman İsmi Tarih İndir

Hızlı Erişim