Ara

Baskil Meslek Yüksek Okulu

Program Hakkında

Tarihçe

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programı 2017 yılında açılmıştır. 2018 yılında programın açılması için gerekli olan asgari öğretim eleman sayısını tamamlayarak 2019 yılında öğrenci alımı için Yüksek Öğretim kurumuna başvurulmuştur.

Program Profili

Öğrencilerimizin iyi bir düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaları için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Modern 1 enerji laboratuarına ve 1 bilgisayar laboratuarımız çağdaş teknolojinin imkanlarının kullanıldığı 3 adet sınıfımız ve öğrencilerin kullanabildikleri sosyal mekanlarımız mevcuttu. Okulumuz Elazığ ili Baskil ilçesinde bulunmaktadır. İl merkezinden ilçe merkezine her saat başı ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Öğrencilerimiz, önlisans derecesi ile mezun olurlar ve ”Tekniker” unvanı kazanırlar.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite Öğrenci Seçme Sınavından (TYT) puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı ile kontenjanlar ölçüsünde Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği’ne geçerek lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu program öğrencilerinin 120 AKTS karşılığı dersleri başarması, 30 iş günü yaz stajını yapması ve 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi istenen mezuniyet koşullarıdır.

Mezun İstihdam Olanakları

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; sektörde alternatif enerji kaynakları ile enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, bu teknoloji için gerekli ekipmanları üreten kuruluşlarda istihdam edebilirler. Ayrıca enerji alanında kamu kurumlarında da görev yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Fırat Üniversitesi Sınav Yönetmeliği , Fırat Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Kullanılmaktadır.

 

 

 

26.07.2022 11:39

Hızlı Erişim