Ara

Baskil Meslek Yüksek Okulu

Program Hakkında

Tarihçe

Raylı Sistemler Makinistlik Programı 2018 yılında açılmıştır. 2020 yılında programın açılması için gerekli olan asgari öğretim eleman sayısını tamamlayarak 2020 yılında öğrenci alımı için Yüksek Öğretim Kurumuna başvurulmuş ve ilk öğrencilerini almıştır.

Program Profili

Öğrencilerimizin iyi bir düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaları için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Modern 1 bilgisayar laboratuarımız çağdaş teknolojinin imkanlarının kullanıldığı 3 adet sınıfımız ve öğrencilerin kullanabildikleri sosyal mekanlarımız mevcuttu. Okulumuz Elazığ ili Baskil ilçesinde bulunmaktadır. İl merkezinden ilçe merkezine her saat başı ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Raylı Sistemler Makinisti” unvanına sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite Öğrenci Seçme Sınavından (TYT) puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu program öğrencilerinin 120 AKTS karşılığı dersleri başarması, 30 iş günü yaz stajını yapması ve 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi istenen mezuniyet koşullarıdır.

Mezun İstihdam Olanakları

Programdan mezun olacaklar T.C.D.D teknik ve idari birimlerinde; Belediyelerin raylı sistemli toplu taşımaların teknik ve idari birimlerinde, raylı sistem araçları üretimi yapan kamu ve özel teşekküllerde istihdam edilebileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme

Fırat Üniversitesi Sınav Yönetmeliği , Fırat Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Kullanılmaktadır.

26.07.2022 11:53

Dokümanlar

Döküman İsmi Tarih İndir

Hızlı Erişim