Ara

Baskil Meslek Yüksek Okulu

Müdürün Mesajı

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu; kurulduğu günden bugüne
kendisine sağlanan tüm imkânları tüm akademik ve idari personelin işbirliği ile
en verimli şekilde kullanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz; bölgenin ve Türkiye’nin örnek ve en gelişmiş Meslek
Yüksekokullarından birisi olmayı amaçlamaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda modern eğitimin tüm imkânları kullanılarak,
öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet
edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır.

Yüksekokulumuz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde
meslek elemanı olarak istihdam edilebilmektedir.

23.08.2021 10:57

Hızlı Erişim