Ara

Baskil Meslek Yüksek Okulu

Misyon

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma
faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve
toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, toplum
ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar
yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir" Bu
çerçevede;

Öncelikli misyonumuz öğrencilerdeki araştırma ruhunun gelişebilmesi için
onları cesaretlendirmek, üst düzeyde öğrenmeye teşvik etmek,

Buna ek olarak, Yüksekokulumuzun başarısını üst noktalara taşıyacak ve
tutacak akademik kadroları bulundurmak ve geliştirmek,

Bilginin, ahlaki ve insani değerlerin geliştirilip yayılmasında sorumlu bir
yaklaşım içinde hareket etmek,

Akademik programlar yanında topluma hizmetin temel alındığı üstün bir
öğretimi desteklemektir.

23.08.2021 10:57

Hızlı Erişim