Ara

Baskil Meslek Yüksek Okulu

Vizyon

Yüksekokul öğrencilerimize en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim
politikasını izleyerek, başarı kazanmak, güven ve saygıya dayalı ilişkiler
kurmak, her alanda yaşama katkıda bulunmak, her şeyden önce kendi
yaşamına anlam kazandırmak için hem kurumsal hem de bireysel
alanda bilinçli, arzulu, kararlı adımlar atmaktadır. Bu vizyon
çerçevesinde;

Faaliyetleri ile çevresinde yol gösterici rol üstlenen,

Çağdaş bilim ve teknolojiyi yakından takip eden,

Modern eğitim yöntemlerini uygulayan bir yüksekokul olmaktır.

23.08.2021 10:57

Hızlı Erişim